ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ελληνικός Τουρισμός – Παράδεισος για Όλους
Διακήρυξη για τη Βιωσιμότητα του Ελληνικού Τουρισμού με έμφαση στην Εργασία

Οι υπογράφοντες αναγνωρίζουμε τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον ελληνικό τουρισμό και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε πρακτικές παραγωγής ποιότητας σε όλες τις πτυχές του, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες εργασίας που θα οδηγούν σε έναν «παράδεισο» για όλους τους συμμετέχοντες.

Προοίμιο

 1. Ο τουρισμός είναι σημαντικός για την ελληνική οικονομία και απασχόληση, την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και την εφαρμογή της πράσινης ανάπτυξης.
 2. Ο τουρισμός είναι πηγή ευημερίας και κοινωνικής συνοχής, καθώς και  κινητήρια δύναμη για την προκοπή όλων των Ελλήνων.
 3. Το ελληνικό τουριστικό προϊόν παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα και πολλές ιδιαιτερότητες μέσα στο τοπικό, στο εγχώριο και στο διεθνές περιβάλλον.
 4. Είναι σημαντική η συμβολή όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκομένων στον ελληνικό τουρισμό.

Δεσμεύσεις

 1. Αντιλαμβάνομαι τη λειτουργία και την αλληλεξάρτηση μεταξύ όλων των συντελεστών της τουριστικής παραγωγικής διαδικασίας σε όποια περιοχή ειδικότητα, επίπεδο, προϊόν ή υπηρεσία κι αν συντελείται.
 2. Σέβομαι τον ρόλο και τη συνεισφορά οργανισμών και φορέων από όποια θέση κι αν προέρχονται.
 3. Πιστεύω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να προβούν στις πρέπουσες και αναγκαίες ενέργειες για να ενισχυθεί η παραγωγή δυναμικού και ανταγωνιστικού ελληνικού τουριστικού προϊόντος μεγάλης προστιθέμενης αξίας.
 4. Συμμετέχω στην ελληνική τουριστική αγορά με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του ρόλου μου ως ατόμου αλλά και ως μέλους του οικοσυστήματός της.
 5. Αποδέχομαι την έκφραση διαφορετικών απόψεων, στάσεων, αντιλήψεων, πεποιθήσεων και κουλτούρας όσων εργάζονται στον ελληνικό τουρισμό.
 6. Προτίθεμαι να συμμετέχω στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους συνεργάτες μου, δυνατοτήτων ποιοτικής απασχόλησης και διαβίωσης με άρτια απόδοση αποδοχών και ασφάλισης και εργασίας στο μέτρο της επιλογής, αντοχής ή δυνατότητάς τους.
 7. Δεσμεύομαι να συμβάλλω στην παροχή ανταμοιβών και κινήτρων ανάλογα με τη συμβολή καθενός, στην προσφορά ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξασφάλισης όρων που επιτρέπουν ισορροπία και ποιότητα στην επαγγελματική, οικογενειακή, κοινωνική και προσωπική ζωή τους.
 8. Αναλαμβάνω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου με αφοσίωση, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση, συναδελφικότητα, σεβασμό της διαφορετικότητας και εφαρμογή του κώδικα της επαγγελματικής δεοντολογίας.
 9. Προσπαθώ να ενσωματώσω στη στάση μου και στις συμπεριφορές μου άγραφους και γραπτούς κανόνες και νόμους, κοινωνικές αξίες και συμβάσεις που διασφαλίζουν την εργασιακή ηθική.